teddybababolt.hu (Bódi Beáta egyéni vállalkozó): A teddybababolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az e-mail címéről, a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításáról, a szerződés alakiságáról a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettésgről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a termékek egységáráról, a panaszkezekezelési módról, a kellkszavatosságrl, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: teddybababolt.hu (Bódi Beáta egyéni vállalkozó)
Székhely: 5350 Tiszafüred Fő út 33.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 5981900
Cégjegyzékszám:
Adószám: 74068654136
Honlapjának elérhetősége: www.teddybababolt.hu
Vállalkozás közismert neve:
teddybababolt.hu (Bódi Beáta egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A teddybababolt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az e-mail címéről, a tárhelyszolgáltatóról, az adatbeviteli hibák javításáról, a szerződés alakiságáról a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettésgről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a termékek egységáráról, a panaszkezekezelési módról, a kellkszavatosságrl, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.03.17.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.01. - 2022.09.01.
Határozat száma:
JN-07/37/00207-2/2020. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 45/A. § (3) bekezdés g) pont és 14. § (1) bekezdés; 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM rendelet 3. § (1) bekezdés; Ektv. 4. § és 5. § (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 11. § (1) bekezdés a), h), i), m), v), w) pont és (2) bekezdés; 524/2013 EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. §, 6. §, 7. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont