potenciamax.hu (VERTEX PLAIN Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A potenciamax.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántatásba vevő szervről, a cégjegyzékszámáról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerődéskötés teltételeiről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a termékek egységáráról, a szavatossági jogokról, félrevezető tájékoztatást adott az elállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: potenciamax.hu (VERTEX PLAIN Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 5310 Kisújszállás, Szélmalom utca 18.
Telefonszám: +36 20 488 2401
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 16-09-002918
Adószám: 11268426-2-16
Honlapjának elérhetősége: www.potenciamax.hu
Vállalkozás közismert neve:
potenciamax.hu (VERTEX PLAIN Kft.)
Ügy tárgya:
A potenciamax.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántatásba vevő szervről, a cégjegyzékszámáról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerődéskötés teltételeiről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a termékek egységáráról, a szavatossági jogokról, félrevezető tájékoztatást adott az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.04.15.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.02. - 2022.09.02.
Határozat száma:
JN-07/37/00227-4/2020. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 45/A. § (2), (3) bekezdés g) pont és 14. § (1), (6) bekezdés; Eht. 4. § d), h) pont és 5. § (2) bekezdés b), c) pont; 4/2009. (I. 30.) NFGM - SZMM rendelet 3. § (1) bekezdés; Árrendelet 4. § 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), w) pont, 18. §, 23. § (1), (2) bekezdés; 524/2013 EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. §, 6. §, 7. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont