futyulokra.hu (GBLS.HU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A futyulokra.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, a termékek egyságáráról, a szálítási határidőről, a szállítás költségéről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállásról és a szavatossági jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: futyulokra.hu (GBLS.HU Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 5100 Jászberény, Bokor u. 1.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 16-09-007847
Adószám: 13276687-2-16
Honlapjának elérhetősége: www.futyulokra.hu
Vállalkozás közismert neve:
futyulokra.hu (GBLS.HU Kft.)
Ügy tárgya:
A futyulokra.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, a termékek egyságáráról, a szálítási határidőről, a szállítás költségéről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállásról és a szavatossági jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.05.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.02. - 2022.09.02.
Határozat száma:
JN/53/00041-3/2020. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 45/A. § (1), (2), (3) bekezdés g) pont és 14. § (1), (3), (6) bekezdés; Ektv. 5. § (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 11. § (1) bekezdés h), i), l), m), v), w) pont, 15. § (2) bekezdés; 524/2013 EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. §, 6. §, 7. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont