fotostop.hu (FOTÓSTOP Korlátolt Felelősségű Társaság): A fotostop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: fotostop.hu (FOTÓSTOP Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7400 Kaposvár, Dsida Jenő utca 1.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 14-09-308044
Adószám: 14281567-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.fotostop.hu
Vállalkozás közismert neve:
fotostop.hu (FOTÓSTOP Kft.)
Ügy tárgya:
A fotostop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.11.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.02. - 2022.09.02.
Határozat száma:
SO-04O/FOGY/00454-4/2019. (Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv.3.§ (5) bekezdés, 6.§ (1) bekezdés i) pont, 7.§ (1) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés e), h), i), j), n), v) pont, 20.§ (1), (2) bekezdés, 22.§ (3) bekezdést, 23.§ (3) bekezdés, 24.§ (1), (2) bekezdés, Fgytv. 14.§, 17/A., § (1) bekezdés c), d) pont, (1a), (2), (3), (6), (8) bekezdés, 29.§ (11) bekezdés, 524/2013/EU rendelet 14.cikk (2) bekezdés; 151/2003. Korm. rendelet. 2.§ (1) bekezdés, 4.§ (1), (2), (3) bekezdés ; 19/2014. NGM rendelet. 3.§ (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont