vorospapir.hu ("Vörös és Társa" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A vorospapir.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, a vállalkozás panaszkezelési módjáról, a szavatossági és elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: vorospapir.hu ("Vörös és Társa" Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8630 Balatonboglár, Klapka utca 14.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 14-09-303219
Adószám: 11486873-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.vorospapir.hu
Vállalkozás közismert neve:
vorospapir.hu ("Vörös és Társa" Kft.)
Ügy tárgya:
A vorospapir.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés feltételeiről, a vállalkozás panaszkezelési módjáról, a szavatossági és elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.12.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.02. - 2022.09.02.
Határozat száma:
SO-04O/GOGY/00465-4/2019. (Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5.§. (1), (2) bekezdés b), d), e), 6.§ (2) bekezdés; Fttv. 3.§ (5) bekezdés, 6.§. (1) bekezdés i) pont, 7.§ (1) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés h), i), j), k), l), m), v), w) pontjai, 18.§.(a) pont, 20. § (1)-(3) bekezdés, 22.§ (1) (3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24.§ (1), (2) bekezdés, 25.§, 29.§ (1) c) pont; Fgytv. 14.§, 17/A. § (1) bekezdés c), d) pont, (1a), (3), (6), (8) bekezdés, 29.§.(11) bekezdés, 524/2013/EU rendelet 14.cikk (2) bekezdés, 151/2003 Korm. rend. 3.§(1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont