borosesfiai.hu (Boros és Fiai Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A borosesfiai.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a termékszavatosságról, a kellékszavatosságról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról és a jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: borosesfiai.hu (Boros és Fiai Villamosipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 5100 Jászberény, Jásztelki út 62.
Telefonszám: +36-57/410-200; +36-30/998-9327
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 16-09-004943
Adószám: 11505042-2-16
Honlapjának elérhetősége: www.borosesfiai.hu
Vállalkozás közismert neve:
borosesfiai.hu (Boros és Fiai Kft.)
Ügy tárgya:
A borosesfiai.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, az elektronikus szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a termékszavatosságról, a kellékszavatosságról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról és a jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.05.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.03. - 2022.09.03.
Határozat száma:
JN/53/00089-3/2020. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 45/A. § (1), (2), (3) bekezdés e), g) pont és 14. § (1), (3), (6) bekezdés; Ektv. 4. §, 5. § (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 11. § (1) bekezdés a), h), i), m), v), w) pont, 18. §, 23. § (1), (2) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdés; 151/2003. Korm. rend. 7. § (2) bekezdés, melléklet 14. pont; Fttv. 3. §, 6. §, 7. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont