snapszital.hu (Snapsz Store Ital-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A snapszital.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámról, a vállalkozást nyilvántatásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, a termékek egységáráról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: snapszital.hu (Snapsz Store Ital-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 5000 Szolnok, Csokonai út 94.
Telefonszám: +36 30 310 4840
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 16-09-017130
Adószám: 25839690-2-16
Honlapjának elérhetősége: www.snapszital.hu
Vállalkozás közismert neve:
snapszital.hu (Snapsz Store Kft.)
Ügy tárgya:
A snapszital.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a cégjegyzékszámról, a vállalkozást nyilvántatásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, a termékek egységáráról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.06.16.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.03. - 2022.09.03.
Határozat száma:
JN/53/00162-4/2020. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 45/A. § (1), (2), (3) bekezdés e), g) pont és 14. § (1), (6) bekezdés; Ektv. 4. §, 5. § (2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), w) pont, 15. § (2) bekezdés, 18. §, 23. § (1) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. §, 6. §, 7. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont