h-dekor.hu (H-DEKOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A h-decor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendelés véglegesítésével járó fizetési kötelezettségről, a szerződés tágyának lényeges tulajdonságairól, a termékek egységáráról, a ténylegesen fizetendő szállítási költségről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a jótállásról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: h-dekor.hu (H-DEKOR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 5091 Tószeg, Vadász utca 11.
Telefonszám: +36 30 6191-456
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 16-09-014220
Adószám: 23922327-2-16
Honlapjának elérhetősége: www.h-dekor.hu
Vállalkozás közismert neve:
h-dekor.hu (H-DEKOR Kft.)
Ügy tárgya:
A h-decor.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendelés véglegesítésével járó fizetési kötelezettségről, a szerződés tágyának lényeges tulajdonságairól, a termékek egységáráról, a ténylegesen fizetendő szállítási költségről, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.06.26.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.03. - 2022.09.03.
Határozat száma:
JN/53/00092-5/2020. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 45/A. § (1), (2), (3) bekezdés a), e), g) pont és 14. § (1), (3), (5) bekezdés; Ektv. 6. §; 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 11. § (1) bekezdés a), e), h), i), j), k), l), m), v), w) pont, 15. § (1), (2) bekezdés, 18. §, 23. § (1), (2) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdés; Ptk. 6:3. §, 6:84. § (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. §, 6. §, 7. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont