hun-cage.hu (DOG PUPPIES Ebtenyésztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A hun-cage.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságától, a szerződéskötés lehteséges nyelveiről, a megrendelés véglegesítésekor a "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés"-ről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: hun-cage.hu (DOG PUPPIES Ebtenyésztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 5310 Kisújszállás, Deák Ferenc u. 119.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 16-06-008799
Adószám: 21807981-2-16
Honlapjának elérhetősége: www.hun-cage.hu
Vállalkozás közismert neve:
hun-cage.hu (DOG PUPPIES Bt.)
Ügy tárgya:
A hun-cage.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságától, a szerződéskötés lehteséges nyelveiről, a megrendelés véglegesítésekor a "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés"-ről, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.07.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.07. - 2022.09.07.
Határozat száma:
JN/53/00173-2/2020. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 45/A. § (1), (2), (3) bekezdés e) és g) pont; Ektv. 4. § d), h) pont és 5. § (2) bekezdés b), d) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), h), i), v), w) pont, 15. § (2) bekezdés, 18. §, 23. § (1) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdés; Fttv. 3. §, 6. §, 7. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont