babamamawebaruhaz.hu (Fekete Nikoletta egyéni vállalkozó): A babamamawebáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartási számról, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató e-mail címéről, a szerződés alakiságáról, a vásárlás véglegesítésekor a "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés"-ről, a panaszkezelési módról, a onine vitarendezésről, a békéltető testületről, a termékszavatosságról, hiányos tájékoztatást adott a kellékszavatosságról és az elállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: babamamawebaruhaz.hu (Fekete Nikoletta egyéni vállalkozó)
Székhely: 5000 Szolnok, Kassai út 2. I/1.
Telefonszám: 0620-430-2053
Nyilvántartási szám: 53043601
Cégjegyzékszám:
Adószám: 69342356236
Honlapjának elérhetősége: www.babamamawebaruhaz.hu
Vállalkozás közismert neve:
babamamawebaruhaz.hu (Fekete Nikoletta egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A babamamawebáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartási számról, a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató e-mail címéről, a szerződés alakiságáról, a vásárlás véglegesítésekor a "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés"-ről, a panaszkezelési módról, a onine vitarendezésről, a békéltető testületről, a termékszavatosságról, hiányos tájékoztatást adott a kellékszavatosságról és az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.09.06.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.07. - 2022.09.07.
Határozat száma:
JN/53/00271-4/2020. (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 45/A. § (1), (2), (3) bekezdés e) és g) pont; Ektv. 4. § d), h) pont és 5. § (2) bekezdés b) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rend. 11. § (1) bekezdés h), i), m), v), w) pont, 15. § (2) bekezdés, 18. §, 23. § (1) bekezdés; 524/2013/EU-rend. (524/2013/EU) 14. cikk (2) bekezdés; NGM rendelet 5. §; Fttv. 3. §, 6. §, 7. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont