baitbaitshop.hu (Varga Péter egyéni vállalkozó): Abaitbaitshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a forgalmazott termékek egységáráról, a termékek lényeges tulajdonságairól, a szerződés teljesítéséről, a fogyasztót megillető elállási jogról. A webáruház nem tájékoztatta előzetesen a fogyasztókat arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: baitbaitshop.hu (Varga Péter egyéni vállalkozó)
Székhely: 8132 Lepsény, Mártírok utca 4.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 51128317
Cégjegyzékszám:
Adószám: 68037138227
Honlapjának elérhetősége: www.baitbaitshop.hu
Vállalkozás közismert neve:
baitbaitshop.hu (Varga Péter egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Abaitbaitshop.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen és teljeskörűen a vásárlókat a szolgáltató beazonosíthatóságát szolgáló adatokról, a szerződéskötés feltételeiről, a forgalmazott termékek egységáráról, a termékek lényeges tulajdonságairól, a szerződés teljesítéséről, a fogyasztót megillető elállási jogról. A webáruház nem tájékoztatta előzetesen a fogyasztókat arról, hogy a megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.08.18.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.09. - 2022.09.09.
Határozat száma:
FE/FOGY/00130-6/2020. (Fejér Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pontjai, 5. § (2) bekezdés a), b) pontjai, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), j), m), n), o), w), pontjai, 15. § (2) bekezdés, 20. § (2)-(3) bekezdés, 22. § (1), (3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1), (2) bekezdés, 25. §; Fgytv. 14. § (1) bekezdés, Fttv. 3. § (1), (5), 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont