momentomilano.hu (Havrillay Edit egyéni vállalkozó): A momentomilano.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltatót nyilvántatásba vevő szervről, a nyilvántartásba vételi számáról, a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: momentomilano.hu (Havrillay Edit egyéni vállalkozó)
Székhely: 7400 Kaposvár, Irányi D. u. 19.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 53081289
Cégjegyzékszám:
Adószám: 69367971134
Honlapjának elérhetősége: www.momentomilano.hu
Vállalkozás közismert neve:
momentomilano.hu (Havrillay Edit egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A momentomilano.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szolgáltatót nyilvántatásba vevő szervről, a nyilvántartásba vételi számáról, a tárhelyszolgáltatóról, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.01.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.09. - 2022.09.09.
Határozat száma:
SO-04/FOGY/00034-1/2020. (Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§. d), h) pontjai; Fttv. 3.§ (5) bekezdés, 6.§ (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet. 11. § (1) bekezdés h), i), j), k), l), m), v), w) pontjai, 20.§ (1)-(3) bekezdés, 22.§ (1), (3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24.§ (1), (2), bekezdés, 25.§, 29.§ (1) bekezdés e) pontja; Fgytv. 14.§ 17/A (1) bekezdés b), c), d) pont, (1a) (2), (3), (6), (8) bekezdés, 29.§.(11), 524/2013/EU 14.cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont