minosegirongyszonyeg.hu (Vadász Viktor egyéni vállalkozó): A minosegirongyszonyeg.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szállítási időről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: minosegirongyszonyeg.hu (Vadász Viktor egyéni vállalkozó)
Székhely: 8640 Fonyód, Szent István u. 61.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 50400986
Cégjegyzékszám:
Adószám: 67552494134
Honlapjának elérhetősége: www.minosegirongyszonyeg.hu
Vállalkozás közismert neve:
minosegirongyszonyeg.hu (Vadász Viktor egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A minosegirongyszonyeg.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szállítási időről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.02.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.09. - 2022.09.09.
Határozat száma:
SO-04/FOGY/00050-2/2020. (Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§. d) pont; Fttv. 3.§ (5) bekezdés, 6.§.(1) bekezdés i) pont; 7.§ (1) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§.(1) bekezdés h), i), m), v), w) pont, 20.§ (3) bekezdés, 22.§ (3) bekezdés, 23.§ (3) bekezdés; Fgytv. 14.§, 17/A § (8) bekezdés, 29.§.(11) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14.cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont