step3.hu (Palotavár Korlátolt Felelősségű Társaság): A step3.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató e-mail címéről, a "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés"-ről, a termékek lényeges tulajdonságairól (anyagösszetétel), a fizetési feltételekről, a panaszkezelés módjáról, a termékszavatosságról, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: step3.hu (Palotavár Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8100 Várpalota, Táncsics utca 3. 3. ép.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 19-09-512367
Adószám: 11737461-2-19
Honlapjának elérhetősége: www.step3.hu
Vállalkozás közismert neve:
step3.hu (Palotavár Kft.)
Ügy tárgya:
A step3.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató e-mail címéről, a "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés"-ről, a termékek lényeges tulajdonságairól (anyagösszetétel), a fizetési feltételekről, a panaszkezelés módjáról, a termékszavatosságról, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.02.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.09. - 2022.09.09.
Határozat száma:
VE-09/01/00067-5/2020. (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § c), h) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) h) i) m) v) w) pont, 11. § (5) bekezdés, 15. § (2) bekezdés; Fttv. 3. § (1),(5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont; 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont