csakajatek.hu (Nyári József Márk egyéni vállalkozó): A csakajatek.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató e-mail címéről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés"-ről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, nem megfelelő tájékoztatást adott a békéltető testületekről, a szavatossági jogokról és az elállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: csakajatek.hu (Nyári József Márk egyéni vállalkozó)
Székhely: 8163 Csajág, Posta u. 22.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 50687484
Cégjegyzékszám:
Adószám: 67743926239
Honlapjának elérhetősége: www.csakajatek.hu
Vállalkozás közismert neve:
csakajatek.hu (Nyári József Márk egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A csakajatek.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató e-mail címéről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a "fizetési kötelezettséggel járó megrendelés"-ről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, nem megfelelő tájékoztatást adott a békéltető testületekről, a szavatossági jogokról és az elállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.03.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.09. - 2022.09.09.
Határozat száma:
VE-09/01/00069-6/2020. (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pont 5. § (2) c) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h) i) m) pont, 11. § (5) bekezdés, 15. § (2) bekezdés; Fttv. 3. § (1) (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont