egzotikusfuszerek.hu (Terravida Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): Az egzotikusfuszerek.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés technikai feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a kellék-, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: egzotikusfuszerek.hu (Terravida Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2090 Remeteszőlős, Sirály u. 27
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-081813
Adószám: 11475646-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.egzotikusfuszerek.hu
Vállalkozás közismert neve:
egzotikusfuszerek.hu (Terravida Kft.)
Ügy tárgya:
Az egzotikusfuszerek.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés technikai feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, a kellék-, termékszavatosságról, jótállásról, az elállási jogról és tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.07.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A határozat végleges, ellene további fellebbezésnek nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.10. - 2022.09.10.
Határozat száma:
PE/002/1051-4/2020 (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
 Az Ektv. 5. § (1) bekezdése  A Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése, 11. § (1) bekezdés h) i) l) m) v) w) pontja, 20-29. §-ai  Az 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése  Az Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése  Statútum R. 2. §  Fgytv. 18. § (5) bekezdés  ITM rendelet 14. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont