eletso.hu (Vinkler Tibor egyéni vállalkozó): Az eletso.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az egységárakról, az elállási jog részletes feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: eletso.hu (Vinkler Tibor egyéni vállalkozó)
Székhely: 2640 Szendehely, Kápolna utca 35.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 34641880
Cégjegyzékszám:
Adószám: 66393164132
Honlapjának elérhetősége: www.eletso.hu
Vállalkozás közismert neve:
eletso.hu (Vinkler Tibor egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az eletso.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az egységárakról, az elállási jog részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.06.19.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.15. - 2022.09.15.
Határozat száma:
NO/FVO/00062-5/2020. (Nógrád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), l), m), w) pontjai, 12. § (2) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdés; Fgytv. 14. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont