muanyagkereskedes.hu (Vass Tibor István egyéni vállalkozó): A muanyagkereskedes.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az elállási jog feltételeiről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: muanyagkereskedes.hu (Vass Tibor István egyéni vállalkozó)
Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 72.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 1195124
Cégjegyzékszám:
Adószám: 51151575234
Honlapjának elérhetősége: www.muanyagkereskedes.hu
Vállalkozás közismert neve:
muanyagkereskedes.hu (Vass Tibor István egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A muanyagkereskedes.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az elállási jog feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.05.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.22. - 2022.09.22.
Határozat száma:
SO/FOGY/00027-5/2020. (Somogy Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3.§ (5) bekezdés, 6.§ (1) bekezdés i) pont, 7.§ (1) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet. 11.§.(1) h), i), m), v), w) pont, (5) bekezdés, 18.§ a) pont, 20.§ (3) bekezdés, 22.§ (3) bekezdés, 23.§ (1)-(3) bekezdés; Fgytv. 17/A.§ (1) bekezdés a), b), c), d) pont, (1a), (2), (3), (6), (8) bekezdés, 29.§ (11) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14.cikk (2) bekezdés; Ptk. 6:157. § (1),(2) bekezdés, 6:158. §, 6:159. § (1)-(2) bekezdés, 6:163. § (2) bekezdés, 6:166. § (1) bekezdés; 19/2014. NGM rend. 1.§, 2.§ 3. § (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont