ekszeroazis.hu (Pusztai Péter egyéni vállalkozó): Az ekszeroazis.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szállítási határidőről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ekszeroazis.hu (Pusztai Péter egyéni vállalkozó)
Székhely: 7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság útja 37. 6/4.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 50174731
Cégjegyzékszám:
Adószám: 67399596134
Honlapjának elérhetősége: www.ekszeroazis.hu
Vállalkozás közismert neve:
ekszeroazis.hu (Pusztai Péter egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az ekszeroazis.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szállítási határidőről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.06.23.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.22. - 2022.09.22.
Határozat száma:
SO/FOGY/00184-5/2020. (Somogy Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § h) pont, 6. § (2) bekezdés; Fttv. 3. § (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont, 7. § (1) bekezdés; 45/2014.(II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), j), k), m), n), w) pont, (4), (5) bekezdés, 15. § (2) bekezdés, 18. § a) pont, 20. § (1), (2) bekezdés a) pont, (3) bekezdés, 21. § (1) bekezdés, 22. § (1) bekezdés, (3) bekezdés, 23. § (1), (3) bekezdés, 24. § (1)-(2) bekezdés, 25. §; Fgytv. 17/A. § (1a) bekezdés; 151/2003. Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont