pelsocomp.hu (PELSOCOMP Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A pelsocomp.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés nyelveiről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a szállítási költségről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: pelsocomp.hu (PELSOCOMP Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 8600 Siófok, Dózsa György utca 27/B.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 14-06-305293
Adószám: 20653806-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.pelsocomp.hu
Vállalkozás közismert neve:
pelsocomp.hu (PELSOCOMP Bt.)
Ügy tárgya:
A pelsocomp.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, a szerződéskötés nyelveiről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, a szállítási költségről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.04.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.09.22. - 2022.09.22.
Határozat száma:
SO/FOGY/00129-2/2020. (Somogy Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ h) pont; 5.§ (2) b), d), e) pont, 6.§ (2) bekezdés; Fttv. 3.§ (5) bekezdés, 6.§ (1) bekezdés i) pont, 7.§ (1) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§.(1) a), e), h), i), j), m), n), v), w) pont, (4) bekezdés, 15.§ (2) bekezdés, 18.§ a) pont, 20.§ (1)-(3) bekezdés, 21.§ (1) bekezdés, 22.§ (1), (3) bekezdés, 23.§ (1)-(4) bekezdés, 24.§ (1),(2) bekezdés, Fgytv. 17/A.§ (1) a), b), c), d) pont, (1a), (2), (3), (6), (8) bekezdés, 29.§ (11) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14.cikk (2) bekezdés; Ptk. 6:157. § (1), (2) bekezdés, 6:159. § (1)-(4) bekezdés, 6:163. § (2) bekezdés, 6:171. § (1), (2) bekezdés, 6:173. § (2) bekezdés, 6:166. § (1) bekezdés; 151/2003. Korm. rend. 1.§ (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont