klimaland.hu (KLIMACITY Korlátolt Felelősségű Társaság): A klimaland.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a webáruházazót üzemeltető vállalkozásról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, nyelvéről, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: klimaland.hu (KLIMACITY Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8600 Siófok, Mészöly Géza utca 7.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 14-09-315658
Adószám: 22905257-2-14
Honlapjának elérhetősége: www.klimaland.hu
Vállalkozás közismert neve:
klimaland.hu (KLIMACITY Kft.)
Ügy tárgya:
A klimaland.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a webáruházazót üzemeltető vállalkozásról, a tárhelyszolgáltatóról, a szerződés alakiságáról, nyelvéről, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.03.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.10.06. - 2022.10.06.
Határozat száma:
SO-04/FOGY/00117-4/2020. (Somogy Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4.§ a), b), c), d), f), h) pont, 5.§ (2) bekezdés a), b), c), d), e) pont, 6.§ (2) bekezdés; Fttv. 3.§ (5) bekezdés, 7.§ (1) bekezdés; 45/2014. Korm. rend. 11.§. (1) bekezdés a), b), c), d), h), i), j), k), l), m), n), o), v), w) pont, 15.§ (2) bekezdés, 18.§ a) pont, 20.§ (1)-(3) bekezdés, 22.§ (1), (3) bekezdés, 23.§ (1)-(3) bekezdés, 24.§ (1), (2) bekezdés, 25.§, 29.§ (1) bekezdés a), b), c) pont; Fgytv. 17/A.§ (1) bekezdés a), b), c), d) pont, (1a), (2), (3), (6), (8) bekezdés, 29.§.(11) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14.cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont