kossiktea.hu (Keller Zsuzsanna egyéni vállalkozó): A kossiktea.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a termékek egységáráról, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, az online vitarendezésről, az illetékes békéltető testületről, a kellék- és termékszavatosságról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kossiktea.hu (Keller Zsuzsanna egyéni vállalkozó)
Székhely: 8230 Balatonfüred, Palóczi Horváth u. 18/D.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 50621927
Cégjegyzékszám:
Adószám: 67699676139
Honlapjának elérhetősége: www.kossiktea.hu
Vállalkozás közismert neve:
kossiktea.hu (Keller Zsuzsanna egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A kossiktea.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a termékek egységáráról, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, az online vitarendezésről, az illetékes békéltető testületről, a kellék- és termékszavatosságról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.03.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.10.07. - 2022.10.07.
Határozat száma:
VE-09/01/00115-6/2020. (Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (1) bekezdés; 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM 3. § (1) bekezdés; Ektv. 4. § d) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i) m) pont, 11. § (5) bekezdés, 15. § (2) bekezdés; Fttv. 3. § (1) bekezdés, 6. § (1) bekezdés i) pont; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont