halfanatik.hu (NIVA 99. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A halfanatik.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató székhelyéről, a vállalkozást bejegyző hatóságról, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelés módjáról, az illetékes békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: halfanatik.hu (NIVA 99. Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 7020 Dunaföldvár, Kossuth tér 8.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 17-06-004215
Adószám: 20285058-2-17
Honlapjának elérhetősége: www.halfanatik.hu
Vállalkozás közismert neve:
halfanatik.hu (NIVA 99. Bt.)
Ügy tárgya:
A halfanatik.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató székhelyéről, a vállalkozást bejegyző hatóságról, a szerződés alakiságáról, a panaszkezelés módjáról, az illetékes békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.06.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.10.07. - 2022.10.07.
Határozat száma:
TOO/FOGY/56-3/2020. (Tolna Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 29.§ (11) bekezdés; Ektv. 4.§ d), h) pontjai, 5.§ (2) b), d) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés i), h), k) m), n), w) pontjai, 11.§ (5) bekezdés; Fttv.3. § (1) bekezdése, figyelemmel a 6. § (1) bekezdés i, pontjára és a 7.§ (1) bekezdésére
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont