kelker.hu (Kelemen Gyula egyéni vállalkozó) : A kelker.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, a szállítási költségről, a termékek egységáráról, a panaszkezelési módról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: kelker.hu (Kelemen Gyula egyéni vállalkozó)
Székhely: 7090 Tamási, Deák Ferenc u.29.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 9089608
Cégjegyzékszám:
Adószám: 64225311237
Honlapjának elérhetősége: www.kelker.hu
Vállalkozás közismert neve:
kelker.hu (Kelemen Gyula egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A kelker.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás adatairól, a szállítási költségről, a termékek egységáráról, a panaszkezelési módról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.06.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.10.07. - 2022.10.07.
Határozat száma:
TOO/FOGY/81-3/2020. (Tolna Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14.§ (1) bekezdés; Ektv. törvény 4.§ a), h) pont, 5.§ (2) c) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés a), b), i), h), m), v), w) pont, 11.§ (5) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés; Fttv.3. § (1) bekezdés, figyelemmel a 6. § (1) bekezdés i, pontjára és a 7.§ (1) bekezdésére
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont