sandgbt.hu (S & G Kerékpárgyártó, Forgalmazó és Javító Betéti Társaság): A sandgbt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató e-mail címéről, a vállalkozást nyilvántatartásba vevő szervről, a termékek egységáráról, a szállítási határidőről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: sandgbt.hu (S & G Kerékpárgyártó, Forgalmazó és Javító Betéti Társaság)
Székhely: 7030 Paks, Széchenyi tér 13.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 17-06-002980
Adószám: 26470489-2-17
Honlapjának elérhetősége: www.sandgbt.hu
Vállalkozás közismert neve:
sandgbt.hu (S & G Bt.)
Ügy tárgya:
A sandgbt.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató e-mail címéről, a vállalkozást nyilvántatartásba vevő szervről, a termékek egységáráról, a szállítási határidőről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.06.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.10.07. - 2022.10.07.
Határozat száma:
TOO/FOGY/53-3/2020. (Tolna Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14.§ (1) bekezdés; Ektv. törvény 4.§ d), h) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdés i), h), k), m), n), v),w) pontja, 11.§ (5) bekezdés, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés; Fttv.3. § (1) bekezdés, figyelemmel a 6. § (1) bekezdés i, pontjára és a 7.§ (1) bekezdésére
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont