bonus-shop.hu (GreenSite International Zártkörűen Működő Részvénytársaság): A bonus-shop.hu webáruház nem megfelelően tájékoztatta a vásárlókat az elállási jogról és az akciókról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: bonus-shop.hu (GreenSite International Zártkörűen Működő Részvénytársaság)
Székhely: 9700 Szombathely, Öntő utca 30.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 18-10-100726
Adószám: 23928787-2-18
Honlapjának elérhetősége: www.bonus-shop.hu
Vállalkozás közismert neve:
bonus-shop.hu (GreenSite International Zrt.)
Ügy tárgya:
A bonus-shop.hu webáruház nem megfelelően tájékoztatta a vásárlókat az elállási jogról és az akciókról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.04.24.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.10.12. - 2022.10.12.
Határozat száma:
VA/KMEMFF-FVO/107-3/2020. (Vas Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), i) pont; Fttv. 3. § (1) (2) és (3) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. § (1)-(2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont