szocskebaits.hu (László Attila egyéni vállalkozó): A szocskebaits.hu webárház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az egységárakról, a jótállásról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról, a panaszkezelési módról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: szocskebaits.hu (László Attila egyéni vállalkozó)
Székhely: 9542 Nemeskocs, Petőfi S. u. 35.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 35877100
Cégjegyzékszám:
Adószám: 66547404238
Honlapjának elérhetősége: www.szocskebaits.hu
Vállalkozás közismert neve:
szocskebaits.hu (László Attila egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A szocskebaits.hu webárház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat az egységárakról, a jótállásról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, hiányos tájékoztatást adott az elállási jogról, a panaszkezelési módról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.05.21.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.10.12. - 2022.10.12.
Határozat száma:
VA/KMEMFF-FVO/204-3/2020. (Vas Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (1) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), n), v), w) pontjai, 15. § (2) bekezdés; Fttv. 3. § (1) (2) és (3) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. § (1)-(2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont