pchardver.hu (Hopz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A pchardver.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a váásrlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a digitális adattartalom működéséről, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, megtévesztő tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: pchardver.hu (Hopz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 9600 Sárvár, Batthyány utca 21.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 18-09-111266
Adószám: 24096049-2-18
Honlapjának elérhetősége: www.pchardver.hu
Vállalkozás közismert neve:
pchardver.hu (Hopz Kft.)
Ügy tárgya:
A pchardver.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a váásrlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltatóról, a digitális adattartalom működéséről, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, megtévesztő tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.05.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.10.12. - 2022.10.12.
Határozat száma:
VA/KMEMFF-FVO/196-3/2020. (Vas Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pont, 5. § (2) bekezdés c) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), l), t), u), v) pont, 15. § (2) bekezdés; Fttv. 3. § (1) (2) és (3) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. § (1)-(2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont