OVH Sas (Magneto 500 mágneses talpbetét): A yourmarket24.com/36/magnetoplus-med/gps webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a webáruházat üzemeltető vállalkozás adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, a szállítási díjról, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról. A kereskedelmi gyakorlata során a Magneto 500 elnevezésű terméknek olyan szakhatóság által el nem ismert, egészsére gyakorolt hatást tulajdonított, mellyel az nem rendelkezik.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: OVH Sas (Magneto 500 mágneses talpbetét)
Székhely: Hauts de france Roubaix
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: https://yourmarket24.com/36/magnetoplus-med/gps/
Vállalkozás közismert neve:
OVH Sas (Magneto 500 mágneses talpbetét)
Ügy tárgya:
A yourmarket24.com/36/magnetoplus-med/gps webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a webáruházat üzemeltető vállalkozás adatairól, a szerződéskötés feltételeiről, a szállítási díjról, a panaszkezelés módjáról, az elállási jogról. A kereskedelmi gyakorlata során a Magneto 500 elnevezésű terméknek olyan szakhatóság által el nem ismert, egészsére gyakorolt hatást tulajdonított, mellyel az nem rendelkezik.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2019.04.12.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés első fokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.10.14. - 2022.10.14.
Határozat száma:
BP-05/FOGY/5003/2018. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 17/A. § (8) bekezdés; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a), e), h), k), 1), m), n), v), w) pontji, 15. § (1) bekezdés, 20. § (1), (2) bekezdés a), b) pontjai, 22. § (1) bekezdés a), b) pontja, 23. § (3) bekezdés, 25. §, Ektv. 4. § a), b), c), d), f), h) pontjai, 5. § (2) bekezdés a), b), c), d) pontjai, 6. § (2) bekezdés; Fttv. 6. § i) pontja, 7. § (1) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont