focenza.hu (SAP Korlátolt Felelősségű Társaság): A focenza.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: focenza.hu (SAP Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 9700 Szombathely, Szövő út 100.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 18-09-113610
Adószám: 25842654-2-18
Honlapjának elérhetősége: www.focenza.hu
Vállalkozás közismert neve:
focenza.hu (SAP Kft.)
Ügy tárgya:
A focenza.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, a panaszkezelési módról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.05.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.10.15. - 2022.10.15.
Határozat száma:
VA/KMEMFF-FVO/209-3/2020. (Vas Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés b) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), m), n), v), w) pont, 15. § (2) bekezdés; Fttv. 3. § (1) (2) és (3) bekezdés, 6. § (1) bekezdés, 7. § (1)-(2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont