sportboltom.hu (Németh Istvánné egyéni vállalkozó): A sportboltom.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, hiányosan tájékoztatott az elállási jogról, illetve megtévesztő tájékoztatást nyújtott a jótállás érvényesíthetőségének határidejéről.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: sportboltom.hu (Németh Istvánné egyéni vállalkozó)
Székhely: 8360 Keszthely, Bem J. u. 31.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám: 74889594-2-40
Honlapjának elérhetősége: www.sportboltom.hu
Vállalkozás közismert neve:
sportboltom.hu (Németh Istvánné egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A sportboltom.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, hiányosan tájékoztatott az elállási jogról, illetve megtévesztő tájékoztatást nyújtott a jótállás érvényesíthetőségének határidejéről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.06.02.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.10.29. - 2022.10.29.
Határozat száma:
ZA-05/ZAO/0205-3/2020 Zala Megyei Kormányhivatal
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
52/2013/EU 14 cikk (2), 45/2014. (II. 25.) 11 § (1), 15§(2), 20§(1-3), 22§(1), 23 § (2), 24§(1), 151/2003 3§, 2008. XLVIItv. 6§(1-c, i)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont