digiker.hu (BORSOD AGROKER Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zártkörüen Működő Részvénytársaság): A digiker.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató adatairól, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a termékek egységáráról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, illetve nem biztosította a szolgáltatói tájékoztató kinyomtathatóságának feltételeit.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: digiker.hu (BORSOD AGROKER Mezőgazdasági Termelőeszköz Kereskedelmi Zártkörüen Működő Részvénytársaság)
Székhely: 3434 Mályi, Kistokaji út 1
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 05-10-000119
Adószám: 11072229-2-05
Honlapjának elérhetősége: www.digiker.hu
Vállalkozás közismert neve:
digiker.hu (BORSOD AGROKER ZRt.)
Ügy tárgya:
A digiker.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltató adatairól, a szerződéskötés lehetséges nyelveiről, a termékek egységáráról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezési fórumról, illetve nem biztosította a szolgáltatói tájékoztató kinyomtathatóságának feltételeit.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.08.14.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.11.05. - 2022.11.05.
Határozat száma:
BO/48/00614-3/2020.(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal )
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), v) és w), 2001. évi CVIII. törvény 4. § h) pontjában, 5. § (1) bekezdésében és 5. § (2) d),2008. évi XLVII. törvény 3. § (5),Európai Parlament és a Tanács 524/2013/EU rendelete 14. cikk (2),1997. évi CLV. törvény 14. § (1), 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 3. § (1)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont