noroco.hu (Noroco Design Lakberendezési, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság): A noroco.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségéről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a termék lényeges tulajdonságairól, a szállítási költségről, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a szavatosságról, jótállásról, illetve hiányosan és megtévesztően tájékoztatott az elállással kapcsolatban.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: noroco.hu (Noroco Design Lakberendezési, Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8200 Veszprém, Csillag utca 13.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 19-09-517533
Adószám: 25090369-2-19
Honlapjának elérhetősége: www.noroco.hu
Vállalkozás közismert neve:
noroco.hu (Noroco Design Kft.)
Ügy tárgya:
A noroco.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségéről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a termék lényeges tulajdonságairól, a szállítási költségről, az online vitarendezési fórumról, a békéltető testületről, a szavatosságról, jótállásról, illetve hiányosan és megtévesztően tájékoztatott az elállással kapcsolatban.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.08.25.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.12.03. - 2022.12.03.
Határozat száma:
VE-09/01/00418-7/2020. (Veszprém Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
2001. évi CVIII. tv. (Ektv.) 5. § (2) a), c) pont 1997. évi CLV. tv. 14. § (1) 45/2014. Kr. 11. § (1) bek a), e) h) i) m) n) w) pont, 11. § (5) bek., 15. § (2) 524/2013/EU rend. 14. cikk (2) bek,
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont