hoof.hu (HOOF Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A hoof.hu webáruház nem tájékoztatta a szerződés megkötését megelőzően a vásárlókat a felmerülő költségekről, így a fuvardíjról, a teljesítés feltételeiről, különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, a kellékszavatosságról, elállási jogról, az online vitarendezési platformról és a vállalkozás panaszkezelés módjáról. Nem biztosította a fogyasztóknak az elállásra vonatkozó nyilatkozat mintát.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: hoof.hu (HOOF Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 8200 Veszprém, Eötvös K. utca 2.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 19-09-518587
Adószám: 25592146-2-19
Honlapjának elérhetősége: www.hoof.hu
Vállalkozás közismert neve:
hoof.hu (HOOF Hungary Kft.)
Ügy tárgya:
A hoof.hu webáruház nem tájékoztatta a szerződés megkötését megelőzően a vásárlókat a felmerülő költségekről, így a fuvardíjról, a teljesítés feltételeiről, különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, a kellékszavatosságról, elállási jogról, az online vitarendezési platformról és a vállalkozás panaszkezelés módjáról. Nem biztosította a fogyasztóknak az elállásra vonatkozó nyilatkozat mintát.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.09.03.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.12.03. - 2022.12.03.
Határozat száma:
VE-09/01/00414-5/2020. (Veszprém Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ptk. 6:163. § (4) 45/2014. Korm. rendelet 11. § e), h), i), m), W) pontja; 15. §; 20. § (2) bek; 23 § (1) bek.; 22. § (2) Fttv. 6. § (1) bek. c), i) pontja 524/2013/EU rendelet 14. cikk (2) bek.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont