herbertshop.com (VALERIÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság): A herbertshop.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, a panaszkezelési módról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: herbertshop.com (VALERIÁN Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság)
Székhely: 7027 Dunakömlőd, Béke u. 35.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 17-06-000759
Adószám: 26410777-2-17
Honlapjának elérhetősége: www.herbertshop.com
Vállalkozás közismert neve:
herbertshop.com (VALERIÁN Bt.)
Ügy tárgya:
A herbertshop.com webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, a panaszkezelési módról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.07.30.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.12.28. - 2022.12.28.
Határozat száma:
TOO/FOGY/229-3/2020. (Tolna Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés b) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés c), d), i), k), l), m), v), w) pont; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés; Fttv. 3. § (1) bekezdése, figyelemmel a 6. § (1) bekezdés i) pontjára, és 7. § (1) bekezdésére
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont