xemblemazas.hu (XMX Média System Korlátolt Felelősségű Társaság): Az xemblemazas.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárókat a cégjegyzékszámáról, a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: xemblemazas.hu (XMX Média System Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7251 Kapospula, Jókai utca 1.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 17-09-011929
Adószám: 26680815-2-17
Honlapjának elérhetősége: www.xemblemazas.hu
Vállalkozás közismert neve:
xemblemazas.hu (XMX Kft.)
Ügy tárgya:
Az xemblemazas.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárókat a cégjegyzékszámáról, a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés lépéseiről, a szerződés alakiságáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, nem megfelelő tájékoztatást adott az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.10.30.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.12.28. - 2022.12.28.
Határozat száma:
TOO/FOGY/456-3/2020. (Tolna Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pont, 5. § (2) bekezdés b), c), d) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), h), k), m), v), w) pontjai, 11. § (5) bekezdése; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése, Fttv. 3. § (1) bekezdése figyelemmel a 6. § (1) bekezdés i) pontjára és a 7. § (1) bekezdésére
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont