snowfield.hu (Snowfield Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A snowfield.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a nyilvántatásba bejegyző hatóságról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az elállási jog feltételeiről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: snowfield.hu (Snowfield Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 7100 Szekszárd, Kendergyár 214/4.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 17-09-008203
Adószám: 22971854-2-17
Honlapjának elérhetősége: www.snowfield.hu
Vállalkozás közismert neve:
snowfield.hu (Snowfield Kft.)
Ügy tárgya:
A snowfield.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a nyilvántatásba bejegyző hatóságról, a szerződéskötés feltételeiről, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az elállási jog feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.12.11.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.12.28. - 2022.12.28.
Határozat száma:
TOO/FOGY/491-3/2020. (Tolna Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pontja, 5. § (2) bekezdés a), c) pontja, Fgytv. 29. § (11) bekezdése, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), v), w) pontja, Fttv. 3. § (1) bekezdése, figyelemmel a 6. § (1) bekezdés i) pontjára és 7. § (1) bekezdésére
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont