bicajozz.hu (Woman Gold 2019 Korlátolt Felelősségű Társaság): A bicajozz.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a honlapján a vállalkozás jellemzőiről; szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről; a kellékszavatosságról, a jótállásról; valamint az elállási jogról. A webáruház nem adott teljes körű visszaigazolást a fogyasztói jogérvényesítés feltételeire vonatkozóan.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: bicajozz.hu (Woman Gold 2019 Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 6723 Szeged, Dankó Pista utca 26. fszt. 1.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 06-09-024766
Adószám: 26555641-2-06
Honlapjának elérhetősége: www.bicajozz.hu
Vállalkozás közismert neve:
bicajozz.hu (Woman Gold 2019 Korlátolt Felelősségű Társaság)
Ügy tárgya:
A bicajozz.hu webáruház nem nyújtott teljes körű, megfelelő tájékoztatást a honlapján a vállalkozás jellemzőiről; szerződéskötés feltételeiről; a szerződés tárgyáról és teljesítéséről; a panaszkezelésről; a kellékszavatosságról, a jótállásról; valamint az elállási jogról. A webáruház nem adott teljes körű visszaigazolást a fogyasztói jogérvényesítés feltételeire vonatkozóan.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.08.25.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.12.28. - 2022.12.28.
Határozat száma:
CS-06/O01/00633-8/2020. (Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés a) pont; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), k), m), n) pont, 11. § (5) bekezdés, 18. § a) pont; Árrendelet 3. § (1) bekezdés, 4.§; Fttv. 3. § (1), (3), (5) bekezdés, 6. § (1) bekezdés bb), c), g), i) pont, 7. § (1) bekezdés, Melléklet 10. pont; Fgytv. 14. § (1), (3), (5) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont