ledenvilagitasod.hu (Herdin Companies Korlátolt Felelősségű Társaság): A ledenvilagitasod.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, hiányos tájékoztatást adott a panaszkezelési módról, az elállási jogról,.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ledenvilagitasod.hu (Herdin Companies Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2724 Újlengyel, Határ út 12.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-195888
Adószám: 26549598-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.ledenvilagitasod.hu
Vállalkozás közismert neve:
ledenvilagitasod.hu (Herdin Companies Kft.)
Ügy tárgya:
A ledenvilagitasod.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, hiányos tájékoztatást adott a panaszkezelési módról, az elállási jogról,.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.06.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.12.28. - 2022.12.28.
Határozat száma:
PE/002/00425-5/2020. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fttv. 3. § (1) bek.; 524/2013/EU rendelet 14. cikkének (1) és (2) bekezdései; 45/2014. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (1) bek. h), i), v) és w) pontok, 14. §; 18. §; 23. §; Fgytv. 14. §; Ár rendelet 4. §; Jótállási rendelet 1. §; 3. §
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont