stoppair.hu (LICON Nagy és Kiskereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A stoppair.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről, a termékek egységáráról, hiányos tájékoztaztást adott a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: stoppair.hu (LICON Nagy és Kiskereskedelmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2120 Dunakeszi, Tavasz utca 62.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-204226
Adószám: 13838939-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.stoppair.hu
Vállalkozás közismert neve:
stoppair.hu (LICON Kft.)
Ügy tárgya:
A stoppair.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről, a termékek egységáráról, hiányos tájékoztaztást adott a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.08.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.12.28. - 2022.12.28.
Határozat száma:
PE/002/1187-4/2020. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pontja, 5. § (1) bekezdése, 5. § (2) bekezdés c) pontja; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése, 11. § (1) bekezdés h) i) l) m) v) w) pontja, 20-29. §-ai; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése; Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése; Fgytv. 14. § (1) és (6) bekezdése; Ár rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § a) pont; 453/2016 Kr. 1. § a) pontja
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont