emag.hu (Dante International Kft.): Az emag.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, a szállítási időről, nem megfelelő tájékoztatást adott a szavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: emag.hu (Dante International Kft.)
Székhely: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 01-09-727285
Adószám: 13282156-2-42
Honlapjának elérhetősége: www.emag.hu
Vállalkozás közismert neve:
emag.hu (Dante International Kft.)
Ügy tárgya:
Az emag.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, a megrendeléssel járó fizetési kötelezettségről, a szállítási időről, nem megfelelő tájékoztatást adott a szavatosságról, a jótállásról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.04.27.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés másodfokon véglegessé vált.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.12.28. - 2022.12.28.
Határozat száma:
PE/002/00310-2/2020. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés i), m), n) pontjai
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont