umakov.hu (UMAKOV Korlátolt Felelősségű Társaság): Az umakov.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató székhelyéről, telephelyéről, e-mail címéről, a fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről, nem megfelelő tájékoztatást adott a szállítás költségeiről és feltételeiről, a termékek és a szállítási díj bruttó áráról, a panaszkezelés módjáról és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: umakov.hu (UMAKOV Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2142 Nagytarcsa, Csonka János út 1.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-183110
Adószám: 14226733-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.umakov.hu
Vállalkozás közismert neve:
umakov.hu (UMAKOV Kft.)
Ügy tárgya:
Az umakov.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a tárhelyszolgáltató székhelyéről, telephelyéről, e-mail címéről, a fizetési kötelezettséggel járó megrendelésről, nem megfelelő tájékoztatást adott a szállítás költségeiről és feltételeiről, a termékek és a szállítási díj bruttó áráról, a panaszkezelés módjáról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.06.25.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2020.12.28. - 2022.12.28.
Határozat száma:
PE/002/896-4/2020. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) és h) pontja, 5. § (1) bekezdése;45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése, 11. § (1) bekezdés h) i) l) m) v) w) pontja, 20-29. §-ai; 151/2003 Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése, 3. § (1) bekezdése, Mellékletének 24. pontja; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése; Fttv. 3. § (1)-(2) bekezdése, 6. § (1) bekezdés bd), be), bf), c) és i) pontja, 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése; Fgytv. 14. § (5) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont