keszi-szoda.hu (Aranyosi Tamás Egyéni Cég): A keszi-szoda.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásálrókat a vállalkozás panaszkezelési módjáról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az elállási jog részletes feltételeiről.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: keszi-szoda.hu (Aranyosi Tamás Egyéni Cég)
Székhely: 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 6.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 15-11-021917
Adószám: 23977121-2-15
Honlapjának elérhetősége: www.keszi-szoda.hu
Vállalkozás közismert neve:
keszi-szoda.hu (Aranyosi Tamás Egyéni Cég)
Ügy tárgya:
A keszi-szoda.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásálrókat a vállalkozás panaszkezelési módjáról, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, az elállási jog részletes feltételeiről.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.05.05.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.01.04. - 2023.01.04.
Határozat száma:
SZ-10/71/00363-5/2020. (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés c) pont; 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), i), k), m), n), v), w) pontjai; Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pont; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1) és (2) bekezdése
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont