martibiopatika.hu (MARKETINGSHOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A martibiopatika.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a vállalkozás üzleti tevékenységének címéről, a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az online vitarendezésről, a termékek egységáráról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: martibiopatika.hu (MARKETINGSHOP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 4-6. III. em. 310/A.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 15-09-081002
Adószám: 24661685-2-15
Honlapjának elérhetősége: www.martibiopatika.hu
Vállalkozás közismert neve:
martibiopatika.hu (MARKETINGSHOP Kft.)
Ügy tárgya:
A martibiopatika.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a tárhelyszolgáltatóról, a vállalkozás üzleti tevékenységének címéről, a vállalkozást nyilvántartásba vevő szervről, a szerződéskötés lépéseiről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a panaszkezelési módról, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, az online vitarendezésről, a termékek egységáráról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.06.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.01.04. - 2023.01.04.
Határozat száma:
SZ-10/71/00441-5/2020. (Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d), h) pont, 5. § (2) bekezdés a), c), d) pont; 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés d), h), i), k), l), m), n), v), w) pont; Fgytv. 14. § (1) bekezdés, 16. § (1) bekezdés; Fttv. 7. § (1) bekezdés; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdés.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont