niracipo.hu (SPRINTEX PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság): A niracipo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a termékszavatosságról, az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: niracipo.hu (SPRINTEX PLUSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 4356 Nyírcsaholy, Szabadság utca 119.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 15-09-086693
Adószám: 27070264-2-15
Honlapjának elérhetősége: www.niracipo.hu
Vállalkozás közismert neve:
niracipo.hu (SPRINTEX PLUSZ Kft.)
Ügy tárgya:
A niracipo.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a panaszkezelés módjáról, a békéltető testületről, az online vitarendezésről, a termékszavatosságról, az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.07.22.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.01.05. - 2023.01.05.
Határozat száma:
SZ-10/71/00539-5/2020. (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 5. § (2) bekezdés b), c) pont, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), k), m), n), v), w) pont; Fttv. 6. § (1) bekezdés i) ponz, 7. § (1) bekezdés b) pont; 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1), (2) bekezdés
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont