ccv.hu (Budainé Lomen Anita egyéni vállalkozó): A ccv.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, székhelyéről, nyilvántartási számáról, adószámáról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, megtévesztő tájékoztatást adott a megrendelt termék beszerezhetőségéről, nem megfelelő tájékoztatást adott a járulékos költségekről, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, az elállási jogról, valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: ccv.hu (Budainé Lomen Anita egyéni vállalkozó)
Székhely: 2216 Bénye, Temető u. 8.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 36237484
Cégjegyzékszám:
Adószám: 66578763133
Honlapjának elérhetősége: www.ccv.hu
Vállalkozás közismert neve:
ccv.hu (Budainé Lomen Anita egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
A ccv.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozás nevéről, székhelyéről, nyilvántartási számáról, adószámáról, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól, megtévesztő tájékoztatást adott a megrendelt termék beszerezhetőségéről, nem megfelelő tájékoztatást adott a járulékos költségekről, a panaszkezelés módjáról, a kellékszavatosságról, az elállási jogról, valamint tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.01.06.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.01.11. - 2023.01.11.
Határozat száma:
PE/002/2658-3/2020. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § a) b) d) f) pontja, 6. § (2) bekezdése, Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés a) b) c) d) e) h) l) m) pontja, 15. § (2) bekezdése, 23. § (1) bekezdés, 29. § (1) bekezdés, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése, Fttv. 3. § (1)-(2) és (5) bekezdése, figyelemmel a 6. § (1) bekezdés be) d) f) g) i) pontjára, 7. § (1) bekezdésére és a (3) bekezdés b) és c) pontjára, 7. § (5) bekezdés b) és d) pontjára, 9. § (1) bekezdésére, 453/2016 Kr. 1. § a) pontja, figyelemmel a Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b)–d), h) és m) pontjára.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont