likebike.hu (Green Rolling Korlátolt Felelősségű Társaság): A likebike.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a szerződés alakiságáról, a szállítási határidőről, a szállítás költségeiről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: likebike.hu (Green Rolling Korlátolt Felelősségű Társaság)
Székhely: 2119 Pécel, Mátyás király tér 7.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám: 13-09-193508
Adószám: 26337256-2-13
Honlapjának elérhetősége: www.likebike.hu
Vállalkozás közismert neve:
likebike.hu (Green Rolling Kft.)
Ügy tárgya:
A likebike.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a nyilvántartásba vevő szervről, a szerződés alakiságáról, a szállítási határidőről, a szállítás költségeiről, a panaszkezelés módjáról, az online vitarendezésről, a békéltető testületről, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2021.01.04.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.01.11. - 2023.01.11.
Határozat száma:
PE/002/2471-5/2020. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § d) pontja, 5. § (1) bekezdése, 5. § (2) bekezdés b) pontja, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e) h) i) l) m) v) w) pontja, 20-29. §-ai, 151/2003 Kr. 1. § (2) bekezdése, 2. § (2) bekezdése, 4. § (1)-(3) bekezdései, 7. §-a, 19/2014. NGM rendelet 5. §-a 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése, Fgytv. 14. § (1) és (6) bekezdése, Fttv. 3. § (1)-(2) és (5) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) és (3) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 453/2016 Kr. 1. § a) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont