emanuele.hu (Molnár Erzsébet Katalin egyéni vállalkozó): Az emanuele.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozó pontos nevéről, a nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a panaszkezelés módjáról, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: emanuele.hu (Molnár Erzsébet Katalin egyéni vállalkozó)
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Fő út 118
Telefonszám:
Nyilvántartási szám: 2707662
Cégjegyzékszám:
Adószám: 49985647133
Honlapjának elérhetősége: www.emanuele.hu
Vállalkozás közismert neve:
emanuele.hu (Molnár Erzsébet Katalin egyéni vállalkozó)
Ügy tárgya:
Az emanuele.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a vállalkozó pontos nevéről, a nyilvántartásba vevő szervről, az adatbeviteli hibák javításának módjáról, a panaszkezelés módjáról, nem megfelelő tájékoztatást adott a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.12.30.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.01.11. - 2023.01.11.
Határozat száma:
PE/002/2543-5/2020. (Pest Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Ektv. 4. § a) d) pontja, 5. § (1) bekezdése, 5. § (2) bekezdés c) pontja, 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés b) h) i) l) m) v) w) pontja, 20-29. §-ai, 524/2013/EU rendelet 14. cikk (1)-(2) bekezdése, Fttv. 3. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja, 7. § (1) bekezdése és a (3) bekezdés c) pontja, 9. § (1) bekezdése, 453/2016 Kr. 1. § a) pontja.
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont