hetiolcso.hu (SK Shop s.r.o.): A hetiolcso.hu webáruház nem megfelelően tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szállítási költségeiről és feltételeiről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, és az elállási jogról.

A vállalkozás utólag pótolta a hiányosságokat, a határozatban foglaltakat teljesítette!

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: hetiolcso.hu (SK Shop s.r.o.)
Székhely: Komenského 317/135. 94301 Stúrovo, Szlovákia
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
Honlapjának elérhetősége: www.hetiolcso.hu
Vállalkozás közismert neve:
hetiolcso.hu (SK Shop s.r.o.)
Ügy tárgya:
A hetiolcso.hu webáruház nem megfelelően tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szállítási költségeiről és feltételeiről, a békéltető testületről, a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról, a jótállásról, és az elállási jogról.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.04.28.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.01.11. - 2023.01.11.
Határozat száma:
BP-05/200/01578-2/2020. (Budapest Főváros Kormányhivatala)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés h), m), m), v), w) pontjai, 22. § (1)-(2) bekezdése; Fttv. 6. § c), i) pontjai; 524/2013/EU rendelet 14. cikk
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § a) pont