varsanyiporteka.hu (Varsány Község Önkormányzata): A varsanyporteka.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, iktatásáról, az egységárakról, az ODR linkről, valamint a platform létezéséről, a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, egyértelműen a kellékszavatosságról, jótállásról, a panaszkezelésről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, illetve hiányosan az elállási jogról, valamint megtévesztő tájékoztatásokat adott.

Jogsértő vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, nyilvántartási száma, cégjegyzékszáma, adószáma, honlapjának elérhetősége:

Név: varsanyiporteka.hu (Varsány Község Önkormányzata)
Székhely: 3178 Varsány, Rákóczi út 1.
Telefonszám:
Nyilvántartási szám:
Cégjegyzékszám:
Adószám: 15735430-1-12
Honlapjának elérhetősége: www.varsanyiporteka.hu
Vállalkozás közismert neve:
varsanyiporteka.hu (Varsány Község Önkormányzata)
Ügy tárgya:
A varsanyporteka.hu webáruház nem tájékoztatta előzetesen a vásárlókat a szerződés alakiságáról, iktatásáról, az egységárakról, az ODR linkről, valamint a platform létezéséről, a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, egyértelműen a kellékszavatosságról, jótállásról, a panaszkezelésről, a megrendeléskori fizetési kötelezettségről, illetve hiányosan az elállási jogról, valamint megtévesztő tájékoztatásokat adott.
Határozat(ok) PDF csatolmányként:
letölthető
Jogerőre emelkedés dátuma:
2020.11.27.
Jogorvoslati lehetőség:
A döntés elsőfokon véglegessé vált, további jogorvoslatnak nincs helye.
Eljáró hatóság:
Fogyasztóvédelmi hatóság
Közzététel napja, honlapról történő törlés várható időpontja:
2021.01.12. - 2022.01.12.
Határozat száma:
NO/FVO/00489-5/2020 (Nógrád Megyei Kormányhivatal)
Megsértett jogszabályi rendelkezés megjelölése:
Fgytv. 14. § (1), 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet 3. § (1), Fttv. 6. § (1) a), i), 3. § (3), a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés e), h), i), n), v), w) pontjai, 15. § (1), 20. § (3)
Közzététel jogcíme:
Fgytv. 51/B. § (1) bekezdés, 453/2016. (XII. 19.) Korm.rendelet 1. § a) pont